โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 
  ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญาหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดบุรีรัมย์     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน 64 ไตราส 1-3     จัดซื้อจัดจ้าง เม.ย. 64      
 
 
 


"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 900 ล้านต้น...

นที่ 19 /05/2564 นายประมวล บุตรวิชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พร้อม รองนายกฯ ,ปลัด และ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือไ...

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์...

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง...


"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 900 ล้านต้น...

นที่ 19 /05/2564 นายประมวล บุตรวิชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พร้อม รองนายกฯ ,ปลัด และ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยหรือไ...

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์...

แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง...

ประกาศ องค์การบริหารตำบลโคกสูง เรื่องการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564...

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงและประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ปีงบประมาณ2564...

สำนักปลัด/ส่วนสาธารณะสุข อบต.โคกสูง ดำเนินโครงการพ่นหมอกควันและหยอดทรายเคมี ประจำปี2563 เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโคกสูง...

ตรวจตลาดนัดตามนโยบายการคัดกรองการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ...
 
 
15 มิ.ย. 2564 ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันแก้ไขปัญาหาการ...
15 มี.ค. 2564 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ...
18 ก.พ. 2564 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่...
10 ก.พ. 2564 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา...
29 ธ.ค. 2563 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลู...
29 ธ.ค. 2563 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........
22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒
22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระหนองขาม หมู่ที่ ๔
22 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดลอกส...
22 มี.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดลอกส...
10 มี.ค. 2564 ประกาศเชิญชวนโครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองขาม หมู่ที่ ๔
7 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
27 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
Loading...
 
 
 
 
 
 
พลังแสงอาทิตย์ : สะเทือนไทย
โซลาร์เสรี พบ โซลาร์ภาคประชาชน
อยากร้องเรียน​เจ้า​หน้าที่​ของ​รัฐ​กระ​ทำ​การ​ทุจริต​กับ​สำนักงาน​ ป.ป.ช.​ จะทำอย่างไร​ (สำ​คัญมาก​)
การยื่นเรื่องร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ท.
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2227612 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน