โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน     รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี     มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ      
 
 
 


อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดือน พฤษภาคม 2562...

อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดือน เมษายน 2562...

อบต.โคกสูง ช่วยภัยแล้ง เดือน มีนาคม 2562...

ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามเรื่องปัญหาภัยแล้งในเขตตำบลโคกสูงและให้ความรู้คำแนะนำเรื่องระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่ 7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง จ.บุรีรัมย์ ...


อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดือน พฤษภาคม 2562...

อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดือน เมษายน 2562...

อบต.โคกสูง ช่วยภัยแล้ง เดือน มีนาคม 2562...

ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามเรื่องปัญหาภัยแล้งในเขตตำบลโคกสูงและให้ความรู้คำแนะนำเรื่องระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่ 7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง จ.บุรีรัมย์ ...

อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนหน่วยเคลื่อนที่เร็ว อบต.โคกสูง (โทร 1669)...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)...

ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ ม.3 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์...
 
 
21 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
17 ม.ค. 2562 การรับลงทะเบียน (เด็กแรกเกิด )ปีงบประมาณ 2562
11 ธ.ค. 2561 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทำทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นส...
7 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคน...
22 พ.ย. 2561 ประกาศรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
20 พ.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
27 มิ.ย. 2562 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี1/62
27 มิ.ย. 2562 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2/62
26 พ.ย. 2561 คสล หมู่ 5
26 พ.ย. 2561 คสล หมู่ 6
26 พ.ย. 2561 คอนกรีต บ้านหนองนกเขา
9 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
 
 
 
 
นักเรียน ร.ร.ผู้อายุ อบต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เป่าแคน/ฟ้อนรำ ณ ผาเก็บตะวัน
ศิลป์สร้างสุข!! โรงเรียนอาวุโส อบต โคกสูง
อบต.โคกสูงตั้งรร.อาวุโสภายใต้สโลแกน"สูงวัยอย่างมีค่า ชราอย่างมีคุณภาพ” | ข่าวช่อง 8
คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี2562
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1077061 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน