โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 
  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562     ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562      
 
 
 


อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดือน พฤษภาคม 2562...

อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดือน เมษายน 2562...

อบต.โคกสูง ช่วยภัยแล้ง เดือน มีนาคม 2562...

ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามเรื่องปัญหาภัยแล้งในเขตตำบลโคกสูงและให้ความรู้คำแนะนำเรื่องระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่ 7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง จ.บุรีรัมย์ ...


อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดือน พฤษภาคม 2562...

อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เดือน เมษายน 2562...

อบต.โคกสูง ช่วยภัยแล้ง เดือน มีนาคม 2562...

ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามเรื่องปัญหาภัยแล้งในเขตตำบลโคกสูงและให้ความรู้คำแนะนำเรื่องระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่ 7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง จ.บุรีรัมย์ ...

อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนหน่วยเคลื่อนที่เร็ว อบต.โคกสูง (โทร 1669)...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)...

ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ ม.3 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์...
 
 
21 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
17 ม.ค. 2562 การรับลงทะเบียน (เด็กแรกเกิด )ปีงบประมาณ 2562
11 ธ.ค. 2561 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทำทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นส...
7 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคน...
22 พ.ย. 2561 ประกาศรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
20 พ.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
26 พ.ย. 2561 คสล หมู่ 5
26 พ.ย. 2561 คสล หมู่ 6
26 พ.ย. 2561 คอนกรีต บ้านหนองนกเขา
26 พ.ย. 2561 ซ่อมแซมลูกรัง บ้านโคกสูง
26 พ.ย. 2561 ประปา หมู่ 8
9 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
 
 
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 767811 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน