โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 มี.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 3
  6 มี.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รับสมัครบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6
  5 มี.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 6
  2 มี.ค. 2563    เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. 2563 26
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2563 23
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563 16
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง ควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2563 19
  17 ม.ค. 2563    เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. 2563 16
  17 ม.ค. 2563    แบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูงเกี่ยวกับการสาธารณสุข 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1930891 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน