โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  29 ธ.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 41
  29 ธ.ค. 2563    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง........ 26
  22 ธ.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารตำบลโคกสูง เรื่องการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 27
  24 พ.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องการขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 27
  9 ต.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 25
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 และ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อด 29
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 และ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อดำเนินงานตามน 25
  29 ก.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 25
  29 ก.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 25
  8 ก.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รับสมัครบบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2091990 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน