โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ม.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 576
  17 ม.ค. 2562    การรับลงทะเบียน (เด็กแรกเกิด )ปีงบประมาณ 2562 573
  11 ธ.ค. 2561    ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทำทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 581
  7 ธ.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ 576
  22 พ.ย. 2561    ประกาศรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 573
  20 พ.ย. 2561    ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์ 572
  20 พ.ย. 2561    เทศกาลวันลอยกระทง อบต.โคกสูง 61 572
  20 พ.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายรัฐบาล อบต.โคกสูง 573
  12 ก.ย. 2561    ประชาสัมพันธ์โรคและสุขภาพ โรคไข้เลือดออก/โรคโรคมือ เท้า ปาก/โรคฉี่หนู/โรคสครับไทฟัส 572
  10 ส.ค. 2561    ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ 574
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 882117 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน