โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม/โครงการ เสริมสร้างและส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 4
  21 มี.ค. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 11
  15 มี.ค. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูก(ภ.ด.ส.1/2)ประจำปี พ.ศ.2566 11
  15 มี.ค. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ ห้องชุดอัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 38
  8 มี.ค. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 28
  8 มี.ค. 2566    ประชาสัมพันธ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 42
  8 มี.ค. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 21
  21 ก.พ. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 5
  21 ก.พ. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 19
  21 ก.พ. 2566    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 48

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2721449 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน