โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 16
  18 ก.พ. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ฯ 16
  10 ก.พ. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 14
  29 ธ.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 16
  29 ธ.ค. 2563    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง........ 15
  22 ธ.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารตำบลโคกสูง เรื่องการประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 15
  24 พ.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องการขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3/4)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 15
  9 ต.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 และ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อด 14
  1 ต.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 และ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อรับเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อดำเนินงานตามน 15

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2145668 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน