โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 20 ก.พ. 2562

คลิปวีดิทัศน์และ...

(ผู้ชม 65 คน)

วันที่ 20 ก.พ. 2562

คลิปวีดิทัศน์และ...

(ผู้ชม 64 คน)

วันที่ 1 ก.พ. 2562

อบต.โคกสูงตั้งรร.อ...

(ผู้ชม 62 คน)

วันที่ 1 ก.พ. 2562

ศิลป์สร้างสุข!! โร...

(ผู้ชม 66 คน)

วันที่ 1 ก.พ. 2562

นักเรียน ร.ร.ผู้อา...

(ผู้ชม 74 คน)

วันที่ 19 พ.ย. 2561

โรงเรียนผู้สูงอา...

(ผู้ชม 81 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2561

ค่านิยมไทยสร้างส...

(ผู้ชม 87 คน)

วันที่ 9 ต.ค. 2561

การสร้างความปรอง...

(ผู้ชม 92 คน)

No results found

เลื่อนลง