โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ธ.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 241
  21 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 256
  21 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 219
  21 ธ.ค. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน /2564 218
  27 มิ.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 213
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงาน 222
  8 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน 230
  3 เม.ย. 2561    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 219
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2749211 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน