โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2566    แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรัมย์ 25
  27 ก.พ. 2566    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 30
  6 ม.ค. 2566    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 21
  6 ม.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 22
  1 มี.ค. 2565    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 121
  1 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 120
  1 มี.ค. 2565    สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 124
  1 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 133
  1 มี.ค. 2565    รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564) 122
  1 มี.ค. 2565    การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 118

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2749215 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน