โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 เม.ย. 2565    สรุป แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561– 2565) 93
  8 เม.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561– 2565) 89
  8 เม.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561– 2565) 88
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง รอบ 6 เดือน 85
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง รอบ 12 เดือน 85
  17 ส.ค. 2564    ร่วมการประชุมสัมมนา “Digital and Open Government ลดทุจริต พิชิตโกง” ในวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-16.30 น. 759
  4 ม.ค. 2564    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ 234
  4 ม.ค. 2564    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่านเสียได้มีส่วนร่วม 221
  4 ม.ค. 2564    มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ 256
  30 มิ.ย. 2563    คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตฐานทางจริยธรรม 201

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2684400 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน