โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 มิ.ย. 2563    คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตฐานทางจริยธรรม 42
  30 มิ.ย. 2563    รายงานการประเมินความเสี่ยง 42
  25 มิ.ย. 2563    ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2562 รอบ 12 เดือน 42
  25 มิ.ย. 2563    ระบบรายงานและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2563 รอบ 6 เดือน 43
  22 มิ.ย. 2563    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 42
  22 มิ.ย. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) 43
  27 มิ.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 45
  27 มิ.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 44
  27 มิ.ย. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 43
  27 มิ.ย. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2112401 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน