โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 มิ.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 66
  27 มิ.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 69
  27 มิ.ย. 2562    มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม 53
  27 มิ.ย. 2562    มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 51
  27 มิ.ย. 2562    มาตรการป้องกันการรับสินบน 63
  27 มิ.ย. 2562    มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 58
  27 มิ.ย. 2562    มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 53
  22 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน 627
  22 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน 641
  21 พ.ย. 2561    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564) 618

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1948663 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน