โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 พ.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 16
  15 พ.ค. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง 14
  15 พ.ค. 2563    ประกาศผู้นะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธี (Pavament in –Place Recycling) ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นอบร.ถ.๗๗-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ – บ้านสระเดาหวาน หมู่ที่ ๔ 14
  15 พ.ค. 2563    ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.๗๗-๐๐๓ สายทางบ้านคูขาด-สระหนองน้ำ ปรือ หมู่ที่ ๒ ตำบลโคกสูง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จ 15
  13 พ.ค. 2563    ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 15
  7 พ.ค. 2563    ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding 14
  7 พ.ค. 2563    ประกาศโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14
  8 ส.ค. 2562    ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 15
  8 ส.ค. 2562    เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 15
  8 ส.ค. 2562    คุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 15

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2145683 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน