โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 191
  1 มี.ค. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 178
  1 ก.พ. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565 122
  4 ม.ค. 2565    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 177
  2 ธ.ค. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 125
  1 ธ.ค. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี 2564 75
  2 พ.ย. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 89
  22 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒ 280
  22 มี.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะโครงการขุดลอกสระหนองขาม หมู่ที่ ๔ 295
  22 มี.ค. 2564    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดลอกสระหนองขาม หมู่ที่ ๔ 300

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2707073 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน