โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ส.ค. 2562    ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 22
  8 ส.ค. 2562    เอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 25
  8 ส.ค. 2562    คุณลักษณะโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 20
  8 ส.ค. 2562    มาตรฐานครุภัณฑ์โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน 20
  26 ก.ค. 2562    ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 27
  26 ก.ค. 2562    ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17
  26 ก.ค. 2562    ร่างขอบเขตจัดซื้อรถถยนต์ 16
  26 ก.ค. 2562    คุณลักษณะจัดซื้อรถยนต์ 17
  26 ก.ค. 2562    มาตราฐานครุภัณฑ์ 17
  27 มิ.ย. 2562    การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี1/62 23

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1379180 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน