โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายประมวล  บุตรวิชา  
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
 
นายศุภวัฒน์  เยี่ยมมโน   นายสุวรรณดี  กองเงินนอก
รองนายก อบต.โคกสูง   รองนายก อบต.โคกสูง
   
  นายมณี  ปักโคลาพัง  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2145666 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน