โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 มิ.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้อง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาาี ประจำปี พ.ศ.2563 16
  16 มิ.ย. 2563    แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาส 1-4 17
  1 มิ.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 19
  30 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงิน-อบต.โคกสูง ของ สตง. 51
  30 ต.ค. 2562    หน้ารายเซ็น งบแสดงฐานะการเงิน-อบต.โคกสูง ของ สตง. 43
  5 ก.ค. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 86
  21 มิ.ย. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 96
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 96
  20 เม.ย. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 72
  15 ม.ค. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 137

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2039789 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน