โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 ก.ค. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 31
  21 มิ.ย. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 53
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 44
  20 เม.ย. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 33
  15 ม.ค. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 30
  26 ต.ค. 2561    รายงานงบการเงินรอบ 12 เดือน 628
  26 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 12 เดือน) 619
  22 ต.ค. 2561    หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 34
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1703520 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน