โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ต.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14
  18 มิ.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้อง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาาี ประจำปี พ.ศ.2563 14
  16 มิ.ย. 2563    แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาส 1-4 15
  1 มิ.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 14
  30 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงิน-อบต.โคกสูง ของ สตง. 14
  30 ต.ค. 2562    หน้ารายเซ็น งบแสดงฐานะการเงิน-อบต.โคกสูง ของ สตง. 14
  5 ก.ค. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 14
  21 มิ.ย. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 16
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 15
  20 เม.ย. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 14

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2145688 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน