โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 ต.ค. 2562    งบแสดงฐานะการเงิน-อบต.โคกสูง ของ สตง. 14
  30 ต.ค. 2562    หน้ารายเซ็น งบแสดงฐานะการเงิน-อบต.โคกสูง ของ สตง. 13
  5 ก.ค. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 55
  21 มิ.ย. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 67
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 62
  20 เม.ย. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 46
  15 ม.ค. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 85
  26 ต.ค. 2561    รายงานงบการเงินรอบ 12 เดือน 643
  26 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 12 เดือน) 641
  22 ต.ค. 2561    หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 50
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1948724 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน