โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 3
  26 ต.ค. 2561    รายงานงบการเงินรอบ 12 เดือน 575
  26 ต.ค. 2561    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 12 เดือน) 577
แสดงข้อมูล : 3
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 882160 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน