โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ราย นายคำปัน มืดกว้าง ม.7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ปี 2566


โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ราย นายคำปัน มืดกว้าง ม.7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ปี 2566 หลังแรกเสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่อาศัยแล้วครับ โอกาสนี้ กองสวัสดิการสังคม ขอขอบพระคุณ ท่านพมจ.บุรีรัมย์ท่านนายกมณี ปักโคลาพัง พร้อมคณะผู้บริหาร/ท่านปลัดปาริชาติ ถุนนอก /ผู้นำชุมชน/ท่าน สอบต.เต็ม สระพิมาย พร้อมคณะทีมงานจิตอาสา พนักงาน ลูกจ้าง อบต.โคกสูง ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้การดำเนินงานครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการฯ