โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 การควบคุมภายใน และการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ต.ค. 2565    แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 48
  4 ต.ค. 2565    รายงานผลตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 9
  3 ต.ค. 2565    รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 65 18
  25 เม.ย. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 81
  25 เม.ย. 2565    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) 74
  1 ม.ค. 2564    ควบคุมภายใน ระดับองค์กร 63 201
  1 ม.ค. 2564    แผนการตรวจสอบการประเมินความเสี่ยง 300
  4 ต.ค. 2562    การควบคุมภายใน ปี62 205
  27 มิ.ย. 2562    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 178
  19 พ.ย. 2561    ทดสอบ 178

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2649534 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน