โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  8 ก.ค. 2563    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 41
  8 ก.ค. 2563    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 43
  8 ก.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องหลักเกณฑ์การให้รางวัลและการลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 41
  8 ก.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 39
  8 ก.ค. 2563    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 39
  27 มิ.ย. 2562    ชื่อโครงการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน 40
  27 มิ.ย. 2562    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 45
  26 พ.ย. 2561    โครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ 42
  26 พ.ย. 2561    ประกาศมาตรฐานคุณธรรม อบต. 39
  26 พ.ย. 2561    ประมวลคุณธรรมจริยธรรม 41

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2112427 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน