โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง ต.ค 61 2
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง พ.ย 61 2
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค 61 2
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง ม.ค 62 2
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ 62 2
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค 62 2
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง เม.ย 62 2
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง พ.ค 62 2
  19 พ.ย. 2561    จัดซื้อจัดจ้าง ส.ค 61 586
  19 พ.ย. 2561    จัดซื้อจัดจ้าง ก.ย 61 581

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1077186 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน