โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง ต.ค 61 28
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง พ.ย 61 24
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค 61 23
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง ม.ค 62 28
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง ก.พ 62 27
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง มี.ค 62 21
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง เม.ย 62 27
  27 มิ.ย. 2562    จัดซื้อจัดจ้าง พ.ค 62 25
  19 พ.ย. 2561    จัดซื้อจัดจ้าง ส.ค 61 605
  19 พ.ย. 2561    จัดซื้อจัดจ้าง ก.ย 61 601

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1512259 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน