โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ติดต่อ-สอบถาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

เลขที่ 65 หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210

โทรศัพท์ 0-4419-1433, 0-4419-1427 โทรสาร 0-4419-1433

E-mail: adminKS3@abtkoksung.go.th

E:mail: abtkoksung@gmail.com

 
 
 
 
 
แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2707079 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน