โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  25 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 198
  13 ก.ค. 2564    แผนปฏิบัติการดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พ.ศ. 2563 – 2565 233
  22 ต.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 238
  22 ต.ค. 2563    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 231
  1 มิ.ย. 2563    แผนงานผลการติดตาม ประจำปี รอบ 6 เดือน 196
  1 มิ.ย. 2563    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 202
  18 ก.พ. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 206
  20 มิ.ย. 2562    แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 206
  20 มิ.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน 2562 210
  2 เม.ย. 2562    คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามฯ 267

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2684386 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน