โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  3 เม.ย. 2566    สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 6
  22 ก.พ. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต 92
  22 ก.พ. 2566    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 13
  22 ก.พ. 2566    กระบวนการหรือขั้นตอนจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 11
  22 ก.พ. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ 9
  22 ก.พ. 2566    คำสั่ง อบต.โคกสูง เรื่อง กำหนดส่วนราชการ มอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 8
  22 ก.พ. 2566    คำสั่ง อบต.โคกสูง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 8
  8 เม.ย. 2565    สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 85
  7 มี.ค. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 153
  3 ม.ค. 2565    กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 131

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2721781 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน