โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 กองสวัสดิการสังคม

   
  นายวิทูรย์  แก้วนิล  
  นักพัฒนาชุมชนรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
   
  นางฟาติมะ  ไกรสะอาด  
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
 
นางสาวอนัญญา  ฝอยทอง   นางสาววนิดา  ฝอยทอง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2108924 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน