โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 กองช่าง

     
     
     
   
  นายพิษณุ  ศักดิ์มงคลเพชร  
 

นายช่างโยธาชำนาญงาน

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 
   
  นายสุทัศน์  จันทร์เต็ม  
  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน  
   
  นาวัชระ  สุขพรรณดอน  
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2108971 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน