โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง     คู่มือประชาชนครบถ้วน ทุกกระบวนงาน     คู่มือการปฎิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      
 
 
 


#วันที่23ธันวาคม2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โคกสูงสูงวัยเกมส์ ครั้งที่1/2566 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 5 ตำบลในพื้นที่อำเภอหนองกี่ กิจกรร...

โครงการการจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส้งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร (หลังการปลูกได้ 4 เดือน)...


#วันที่23ธันวาคม2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โคกสูงสูงวัยเกมส์ ครั้งที่1/2566 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 300 คน 5 ตำบลในพื้นที่อำเภอหนองกี่ กิจกรร...

โครงการการจัดงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการส้งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ)...

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ดำเนินการจัดกิจกรรมในโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร (หลังการปลูกได้ 4 เดือน)...

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ราย นายคำปัน มืดกว้าง ม.7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ปี 2566...

โครงการปรับสภาพที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ รายนายคำปัน มืดกว้าง ม.7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์...

นายมณี ปักโคลาพัง นายกอบต.โคกสูง พร้อมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ร่วมกับ ผญ.ธปกรณ์ กรึ่มกระโทก/ผู้ช่วย ผญ.บ้าน/สมาชิก อบต.เต็ม สระพิมาย พร้อมเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบต.โคกสูง ลงพื้นที่บ้านสระตะเคี...
 
 
15 ก.พ. 2567 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นกรรมกา...
1 ธ.ค. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหา...
22 พ.ย. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีท...
14 พ.ย. 2566 ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
1 พ.ย. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย...
6 ก.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช...
5 เม.ย. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
6 มี.ค. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
20 ก.พ. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า...
8 ก.พ. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่...
2 ก.พ. 2566 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ...
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒
10 มี.ค. 2564 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระหนองขาม หมู่ที่ ๔
7 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
7 พ.ค. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง
27 ส.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
Loading...
 
 
 
 
วงดนตรีพื้นบ้านตำบลโคกสูง
ประชุมนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
พลังแสงอาทิตย์ : สะเทือนไทย
โซลาร์เสรี พบ โซลาร์ภาคประชาชน
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2775111 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน