โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ม.ค. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 317
  14 ม.ค. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ. 2563 265
  29 ธ.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 305
  29 ธ.ค. 2563    แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น........องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง........ 317
  1 ธ.ค. 2563    รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ.2563 311
  31 ต.ค. 2562    เอกสารแนะนำ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 319
  31 ต.ค. 2562    ขอความอนุเคาระห์ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 264
  21 ม.ค. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562 307
  3 ม.ค. 2562    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง เเจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2564 283
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2801595 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน