โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  21 ธ.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 284
  21 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 304
  21 ธ.ค. 2563    รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ประจำปีงบประมาณ 2563 เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 269
  21 ธ.ค. 2563    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน /2564 269
  27 มิ.ย. 2562    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน 270
  20 มิ.ย. 2562    รายงานผลการดำเนินงาน 271
  8 พ.ย. 2561    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 12 เดือน 275
  3 เม.ย. 2561    รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน 262
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2801585 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน