โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มี.ค. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) 80
  6 มี.ค. 2567    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 18
  5 มี.ค. 2567    รายงานผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(E-PlanNACC)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 10
  5 ต.ค. 2566    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 7
  5 ต.ค. 2566    รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 6
  24 เม.ย. 2566    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 58
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 69
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 54
  4 ม.ค. 2566    รายงานแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 66
  8 เม.ย. 2565    สรุป แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561– 2565) 163

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2801588 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน