โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 เม.ย. 2566    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 52
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 59
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 47
  4 ม.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566 – 2570) 63
  4 ม.ค. 2566    รายงานแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 58
  8 เม.ย. 2565    สรุป แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561– 2565) 157
  8 เม.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561– 2565) 162
  8 เม.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561– 2565) 160
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง รอบ 6 เดือน 154
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง รอบ 12 เดือน 151

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2775088 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน