โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 18
  9 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12
  5 ต.ค. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 28
  28 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) รอบ 6 เดือน 82
  3 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนินตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) รอบ 12 เดือน (ฉบับเพิ่มเติม) 81
  1 มี.ค. 2566    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 75
  6 ม.ค. 2566    รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 83
  4 ม.ค. 2566    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 69
  25 ต.ค. 2564    แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 285
  13 ก.ค. 2564    แผนปฏิบัติการดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง พ.ศ. 2563 – 2565 335

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2809873 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน