โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  20 ก.พ. 2567    ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ห้ามเผาโดยเด็ดขาดในทุกพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 ประกาศ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 14
  15 ก.พ. 2567    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 22
  1 ก.พ. 2567    แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การวินัยและการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนตำบล 17
  1 ธ.ค. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง "สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดให้ งดรับ" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 34
  22 พ.ย. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องวิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 122
  14 พ.ย. 2566    ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 187
  1 พ.ย. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 43
  6 ก.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง 127
  6 ก.ย. 2566    ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ทะเบียนผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและข้อมูลทะเบียนพาณิชย์ 86
  1 ก.ย. 2566    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง 123

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2801579 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน