โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 เม.ย. 2565    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 ต.ค. 64 - ก.ย.65 (ไตรมาสที่ 1- ไตรมาสที่ 4) 161
  8 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) 167
  8 เม.ย. 2565    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 164
  11 พ.ค. 2564    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน 64 ไตราส 1-3 315
  1 มี.ค. 2564    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 307
  9 ต.ค. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 278
  1 ต.ค. 2563    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 332
  18 มิ.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้อง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาาี ประจำปี พ.ศ.2563 377
  16 มิ.ย. 2563    แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาส 1-4 260
  1 มิ.ย. 2563    รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 316

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2801580 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน