โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 สภาพทั่วไป

ส่วนที่  1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

1.ด้านกายภาพ                                                   

          1.1 ที่ตั้งตำบลโคกสูง ตั้งห่างจากอำเภอหนองกี่เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

          ทิศเหนือ ติดต่อตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากลำห้วยโพธิ์ทองช่วงจดกับคลองอีสานเขียวบ้านโจดกระทิง บริเวณพิกัด T B 370439 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร ตามล่องน้ำลึกห้วยโพธิ์ทอง ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ  3.50 กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 1 บริเวณทิศใต้ห่างจากหนองไผ่ ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 407410 ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตัดกับถนนสายบ้านคูขาดน้อย บ้านโนนงิ้ว  บริเวณจดกับลำห้วยหลวง บริเวณพิกัด T B 418411 รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร

          ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากถนนสายบ้านคูขาดน้อย – บ้านโนนงิ้ว บริเวณจดกับลำห้วยหลวง บริเวณพิกัด  T B 418411 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร ตามแนวลำห้วยหลวงตรงไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 2.50 กิโลเมตร จดกับสามแยกบ้านโนนแดง บริเวณพิกัด T B 418379 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 1.50 กิโลเมตร ตามแนวกึ่งกลางถนนสายบ้านคูขาดน้อย–บ้านโนนงิ้ว  ถึงหลักเขตที่ 2 ห่างจากหนองหุ่นไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ 0.50 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 414365 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 3 ประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 3 จดถนนสายบ้านสระตะเคียน - บ้านสระขาม ห่างจากบ้านสระขามทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1.80 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 390344 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ 7.50 กิโลเมตร

          ทิศใต้ ติดต่อตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้น จากหลักเขตที่ 3  ริมถนนสายบ้านสระตะเคียน – บ้านสระขาม ห่างจากบ้านสระขามทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1.80  กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 390344 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 2.80 กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 4 จดถนนสายหนองกี่ – โนนสมบูรณ์ บริเวณห่างจากสามแยกบ้านหนองนกเขา ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณพิกัด T B 366332 ตรงไปทางทิศตะวันตก ระยะทางประมาณ 1.80  กิโลเมตร ถึงหลักเขตที่ 5 บริเวณทุ่งนาห่างจากทางโค้งถนนสายบ้านโคกลอย – หนองนกเขา ไปทางทิศใต้  ระยะทางประมาณ  0.80  กิโลเมตรบริเวณพิกัด  T B 350330  รวมทางด้านทิศใต้ประมาณ  4.60  กิโลเมตร

          ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตที่  5 บริเวณทุ่งนาทางโค้งถนนสายบ้านโคกลอย – บ้านหนองนกเขา บริเวณพิกัด T B 350330 ไปทางทิศเหนือ  ระทางประมาณ 5 กิโลเมตร ตัดกับถนนสายโคกสว่าง – โนนสมบูรณ์ บริเวณทางโค้งบริเวณพิกัด T B 350375 ตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 0.5  กิโลเมตร จดห้วยลำสวายสอ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทางประมาณ 3.50 กิโลเมตร จดคลองอีสานเขียวบริเวณพิกัด T B 12359408  ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ตามร่องน้ำลึกคลองอีสานเขียว ถึงจุดสิ้นสุดที่ลำห้วยโพธิ์ทอง บริเวณพิกัด T B 370439 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก ประมาณ 12 กิโลเมตร 

   -  เนื้อที่ ตำบลโคกสูงมีเนื้อที่ทั้งหมด 22,528 ไร่ หรือ 34.65 ตารางกิโลเมตร

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

                    สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง โดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ำ พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาสลับกับไร่อ้อยและป่าโปร่ง

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

                    ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี 3 ฤดู คือ

                              -  ฤดูร้อน         เริ่มตั้งแต่  มีนาคม  -  มิถุนายน

                              -  ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่  กรกฎาคม -  ตุลาคม

                              -  ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่  พฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ์

1.4 ลักษณะของดิน

                    โดยสภาพดินทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายไม่ค่อยอุ้มน้ำ พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทุ่งนาสลับกับไร่อ้อยและป่าโปร่ง  

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีสระน้ำ 14 แห่ง มีดังนี้

ที่

ชื่อแหล่งน้ำ

 

หมู่ที่

 

กว้าง

(เมตร)

ยาว

(เมตร)

ลึก

(เมตร)

พิกัด

N

E

1

สระหนองหัวช้าง

1

180

200

5.00

237000

1639100

2

สระวัดโคกสูง

1

80

180

4.00

235900

1639200

3

สระหนองใหญ่

2

154

492

5.00

234900

1639400

4

สระหนองผือ

2

195

184

5.00

234600

1635900

5

สระคึกฤทธิ์

3

44

52

5.00

235400

1639600

6

สระหนองบุญนาค

4

180

200

4.00

238500

1640100

7

สระหนองขาม

4

200

450

4.00

237200

1640000

8

สระหนองบก

5

150

150

5.00

233600

1638900

9

สระหนองหว้า

6

95

155

4.00

236700

1637900

10

สระหนองแปน

6

70

115

3.00

237500

1637600

11

สระหนองไผ่

6

85

160

3.00

237500

1638000

12

สระตะเคียน

7

180

600

4.00

233500

1635200

13

สระวัดหนองนกเขา

8

30

50

3.50

233500

1634000

14

สระหนองคะนิ้ง

8

30

40

3.00

-

-

 

คลอง 6 สาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ มีดังนี้

          หมู่ที่ 1 เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4019 สิ้นสุดที่ดินนายสมร แวงชิน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 3,400 เมตร ลึก 4 เมตร

          หมู่ที่ 2 ช่วงที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายสมร แวงชิน สิ้นสุดที่ฝั่งทิศตะวันออกสระหนองผือ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,010 เมตร ลึก 4 เมตร

                    ช่วงที่ 2 เริ่มจากทิศใต้สระหนองใหญ่ สิ้นสุดที่ดินนายทองอิน ทวยสอน ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 3,600 เมตร ลึก 4 เมตร

                    ช่วงที่ 3 เริ่มจากทิศเหนือสระหนองใหญ่ สิ้นสุดที่ดินนายคำปาน สุภา ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 600 เมตร ลึก 4 เมตร

          หมู่ที่ 3  เริ่มจากที่ดินนายคำปาน สุภา สิ้นสุดที่ดินนายชยังกูร ฝอยทอง ขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 1,520 เมตร ลึก 4 เมตร

          หมู่ที่ 4 ช่วงที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายเจริญ ป้องเคน สิ้นสุดที่ดินนายบุญช่วย ทุลาไธสง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,320 เมตร ลึก 4 เมตร

                    ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่ดินนายนิวัฒน์ พุ่มสระเกตุ สิ้นสุดที่ดินนายค่าย ยิ้มผุ ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 510 เมตร  ลึก 4 เมตร

                    ช่วงที่ 3 เริ่มจากถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2166 สิ้นสุดที่ดินนายดิษฐ์ ปักษา ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 720 เมตร ลึก 4 เมตร

          หมู่ที่ 5 ช่วงที่ 1 เริ่มจากทิศเหนือถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2040 สิ้นสุดที่ดิน

นายเจียม ภากพรหม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 870เมตร  ลึก 4 เมตร

                    ช่วงที่ 2 เริ่มจากทิศใต้ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 2040 สิ้นสุดที่ดินนายสมาน เพียไธสง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,520 เมตร ลึก 4 เมตร

                    ช่วงที่ 3 เริ่มจากที่ดินนายทองอินทร์  ทวยสอน สิ้นสุดที่ดินนายสนั่น จันทรเมนชัย ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,450 เมตร ลึก 4 เมตร

          หมู่ที่ 6 ช่วงที่ 1 เริ่มจากที่ดินนายนายสุทัศน์ สุนทวงษ์  สิ้นสุดที่ดินนายสนทยา หอนวัน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 850 เมตร ลึก 3 เมตร

                    ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่ดินนายสุวรรณ โพธิ์สังข์ สิ้นสุดที่ดินนายแสง ทุรินไธสง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,200 เมตร  ลึก 3 เมตร

          หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 เริ่มจากทิศเหนือสระสระตะเคียน สิ้นสุดที่ดินนายนายสิง เพียนอก ขนาดกว้าง 8 เมตร  ยาว 450 เมตร  ลึก 4 เมตร

                    ช่วงที่ 2 เริ่มจากที่ดินนายสนั่น จันทรเมนชัย สิ้นสุดที่ดินนางกว่าง สนิทกลาง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,330 เมตร ลึก 4 เมตร

                    ช่วงที่ 3 เริ่มจากทิศตะวันตกหมู่บ้านที่ดินนายคำหมั่น จอดนอก สิ้นสุดเขตของตำบลโคกสูง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 800 เมตร ลึก 4 เมตร

                    ช่วงที่ 4 เริ่มจากทิศตะวันตกหมู่บ้านไปทางทิศเหนือ ที่ดินนายสำรวย จิตรสม ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 730 เมตร ลึก 4 เมตร

          หมู่ที่ 8 ช่วงที่ 1 เริ่มจากทิศตะวันออกถนนทางหลวงชนบท 4019 สิ้นสุดที่ดินนางกว่าง สนิทกลาง ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 2,300 เมตร ลึก 4 เมตร

                    ช่วงที่ 2 เริ่มจากทิศตะวันตกถนนทางหลวงชนบท 4019 สิ้นสุดที่ดินนายพรม พรหล่อ ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 2,140 เมตร ลึก 5 เมตร

                    ช่วงที่ 3 เริ่มจากถนนลาดยางทางหลวงขนบทบ้านหนองนกเขา - โคกลอย สิ้นสุดที่สำนักสงฆ์ หมู่ที่ 7 บ้านสระตะเคียน ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 1,450 เมตร ลึก 4 เมตร

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้

                    ป่าไม้ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้สำหรับไว้ใช้สอย และเป็นป่าโปร่ง ซึ่งเป็นไม้ขนาดเล็ก

2.ด้านการเมือง/การปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

                    จำนวนหมู่บ้าน มี 8 หมู่บ้าน ตำบลโคกสูงจำนวนครัวเรือน 1,679 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น  6,669 คน แยกเป็น ชาย 3,365 คน หญิง 3,304 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 192 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่ได้ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านโคกสูง

401

376

777

206

นายพิชิต  วงศาจันทร์

2

บ้านคูขาด

443

450

893

226

นายทองศรี บุตรวิชา

3

บ้านโนนสวรรค์

243

247

490

126

นางรุจิรา  นาวราศิริ

4

บ้านสะเดาหวาน

543

564

1,108

269

นายสุรเดช  ปะนามะทัง

5

บ้านโนนสมบูรณ์

609

591

1,200

296

นายมนูญ  โคลนกระโทก

6

บ้านหนองหว้า

507

496

1,004

246

นายสำรวม  เยี่ยมมโน

7

บ้านสระตะเคียน

426

406

832

212

นายธปกรณ์  กรึ่มกระโทก

8

บ้านหนองนกเขา

193

173

366

98

นายสมหมาย  กุลอุปฮาด

 

รวม

3,365

3,304

6,669

1,679

 

 

***สำนักทะเบียน กรมการปกครอง (เมษายน 2564)

2.2  การเลือกตั้ง

          การเลือกตั้ง ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2556

3.ประชากร

          3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

                    จำนวนหมู่บ้าน มี 8 หมู่บ้าน ตำบลโคกสูงจำนวนครัวเรือน 1,679 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น  6,669 คน แยกเป็น ชาย 3,365 คน หญิง 3,304 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 192 คน/ตารางกิโลเมตร ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่ได้ดังนี้

3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่และช่วงอายุได้ดังนี้

ที่

ช่วงอายุ

ชาย

หญิง

หมายเหตุ

1

จำนวนประชาชนกรเยาวชน

728

651

อายุต่ำกว่า 18 ปี

2

จำนวนประชากร

2,152

2,082

อายุ 18-60 ปี

3

จำนวนประชาชนกรผู้สูงอายุ

485

571

อายุมากกว่า 60 ปี

 

รวม

3,365

3,304

6,669 คน

***สำนักทะเบียน กรมการปกครอง (เมษายน 2564)

4. สภาพทางสังคม

          4.1 การศึกษา

                    -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง           1        แห่ง

                    -  โรงเรียนประถมศึกษา                      5        แห่ง    

                    -  โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาส        1        แห่ง              

ข้อมูลด้านการศึกษา

สถานศึกษาสังกัด

(สพฐ.)

จำนวน

(โรงเรียน)

จำนวนห้องเรียน

จำนวนครู

ลูกจ้าง

จำนวนนักเรียน

โรงเรียนบ้านโคกสูง-คูขาด

โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน

โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์

โรงเรียนบ้านหนองหว้า

โรงเรียนบ้านสระตะเคียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูง

1

1

1

1

1

1

11

8

8

8

8

3

17

3

8

5

4

4

1

           5

3

2

3

3

141

84

135

53

56

105

 

 

4.2 สาธารณสุข

1. มีการให้บริการด้านสาธารณสุขโดยมีสถานบริการ ดังนี้

                              -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง จำนวน            1        แห่ง

                    2. จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข              

                              -  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข                       จำนวน            4        คน

                              -  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข             จำนวน            2        คน

                              -  ลูกจ้าง                                       จำนวน            2        คน

                              -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)            จำนวน          123       คน

                    3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                       ร้อยละ          100

                    4. หอกระจายข่าว                                       จำนวน            8        แห่ง

*ข้อมูล ณ เดือน เมษายน 2564

4.3 อาชญากรรม

                    ไม่มี

4.4 ยาเสพติด

                    มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนและร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

4.5 การสังคมสงเคราะห์

                    สงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส

- ผู้สูงอายุ จำนวน 1,074 คน  

- ผู้พิการ จำนวน   377 คน  

- ผู้ติดเชื้อ จำนวน      8 คน

*ข้อมูล ณ เดือน กันยายน 2564

5.ระบบบริการพื้นฐาน

          5.1 การคมนาคมขนส่ง

          การคมนาคมในตำบลโคกสูง มีเส้นทางการคมนาคมที่สำคัญผ่านดังนี้ คือ

                    ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2166 แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 จากอำเภอหนองกี่  ผ่านอำเภอหนองหงส์ ไปยังอำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยผ่านตำบลต่างๆ คือ ตำบลหนองกี่, ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา, เข้าสู่ตำบลทุ่งกระเต็น, ผ่านไปยังตำบลเย้ยปราสาท, ตำบลเมืองไผ่ และตำบลโคกสูงต่อไป

          นอกจากนี้ยังมีเส้นทางในความรับผิดชอบของสำนักงานเร่งรัดพัฒนา ชนบท กรมชลประทาน  และกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งกระจายอยู่ทั่วทุกพื้นที่จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงชุมชน/หมู่บ้าน ตำบลมีลักษณะถนนเป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรังอัดแน่น

5.2 การไฟฟ้า

                    - มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับภาคการเกษตร

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 การประปา

          ประปาหมู่บ้าน 14  แห่ง

ลำดับ

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

แห่งที่

จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำ

แหล่งน้ำสำรอง

1

บ้านโคกสูง

1

1

55

มี

2

บ้านโคกสูง

1

2

139

มี

3

บ้านคูขาด

2

1

219

มี

4

บ้านโนนสวรรค์

3

1

120

มี

5

บ้านสะเดาหวาน

4

1

260

มี

6

บ้านโนนสมบูรณ์

5

1

278

มี

7

บ้านโนนสมบูรณ์

5

2

279

มี

8

บ้านโนนสมบูรณ์

5

3

279

มี

9

บ้านหนองหว้า

6

1

225

มี

10

บ้านหนองหว้า

6

2

225

มี

11

บ้านหนองหว้า

6

3

225

มี

12

บ้านสระตะเคียน

7

1

201

มี

13

บ้านหนองนกเขา

8

1

94

มี

14

บ้านหนองนกเขา

8

2

94

มี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ่อบาดาล  33  แห่ง 

ที่

ชื่อหมู่บ้าน

หมู่ที่

จำนวนบ่อบาดาล

หมายเหตุ

ทั้งหมด(บ่อ)

ใช้การได้

(บ่อ)

ชำรุด

(บ่อ)

1

โคกสูง

1

5

1

4

 

2

คูขาด

2

6

-

6

 

3

โนนสวรรค์

3

2

-

2

 

4

สะเดาหวาน

4

6

-

6

 

5

โนนสมบูรณ์

5

3

1

2

 

6

หนองหว้า

6

7

-

5

 

7

สระตะเคียน

7

3

-

3

 

8

หนองนกเขา

8

3

-

3

 

รวม

33

2

31

 

 

5.4 โทรศัพท์

                    -  โทรศัพท์ไร้สาย

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์

การติดต่อสื่อสาร

  1. การติดต่อสื่อสารภายในหมู่บ้านมีหอกระจายข่าว จำนวน 8 แห่ง ดังนี้

หมู่ที่ 1 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8 บริเวณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

2. การติดต่อสื่อสาร ระหว่างหมู่บ้าน,อำเภอ,จังหวัด ใช้บริการไปรษณีย์และทางโทรศัพท์

3. การติดต่อสื่อสารทาง Facebook / เว็บไซต์ อบต.โคกสูง

6.ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

- ประชากรตำบลโคกสูง มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ การทำนา,ทำสวน,ทำไร่,เลี้ยงสัตว์ 

6.2 การประมง

- เป็นการประมงแบบพื้นบ้าน เป็นการทำการประมงเพื่อหาเลี้ยงชีพภายในครัวเรือน โดยใช้เครื่องมือในการทำประมง เช่น แห, เบ็ด, ตาข่าย ฯลฯ โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญคือคลองอีสานเชียวในเขตพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง

6.3 การปศุสัตว์

ในตำบลโดยทั่วไปมีการเลี้ยงไก่ เป็ด โค กระบือ สุกร หนู ฯลฯ เพื่อใช้ในการใช้สอยและการเลี้ย

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2786472 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน