โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ก.พ. 2567    แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 4
  9 ก.พ. 2567    ประกาศ แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567-2569 1
  9 ก.พ. 2567    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2567 2
  9 ก.พ. 2567    คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม 3
  9 ก.พ. 2567    รายงานผลการขับเคลื่อนตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 3
  8 ก.พ. 2567    การขับเคลื่อนจริยธรรม การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 3
  6 ก.พ. 2567    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 50
  6 ก.พ. 2567    ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 99
  6 ก.พ. 2567    ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 110
  8 ม.ค. 2567    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 3

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2786486 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน