โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 สภา อบต.

 
 
นายเตือน  บัวส่อง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

โทร 082 3693817
 
 
 
นายปัญญา  ศรีสาคร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร 093 3579655
 
 
นางสาวปาริชาติ  ถุนนอก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร 081 7906264

 

   
นายปัญญา  ศรีสาคร นายนิกร  ฉวีวงค์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 1 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 2
โทร 093 3579655 โทร 094 2769845
   
   
   
นายทวี  เพียรคำ นายสอาด  ลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 4
โทร 081 1743021 โทร 094 3815993
   
   
   
นายเตือน  บัวส่อง นายคมคาย  นิมิตร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 6
โทร 082 3693817 โทร 098 1627644
   
   
   
นายเต็ม สระพิมาย นายทองคำ  ราหา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 7 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง หมู่ที่ 8
โทร 065 2699255 โทร 092 8522261
   
   
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2801596 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน