โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

 

 

 
  นายมณี  ปักโคลาพัง  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

 

 
  โทร 098 1173698  
     
     
                                       
     
นายจำลอง  ทศมาศ   นายทองลาด  หอมวัน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

 

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
โทร 062 3052860   โทร 086 8683098
     
     
   
     
  นายรังสัน  เรืองกล้า  
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
 

โคกสูง

 

 
  โทร 063 0532924  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2801576 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน