โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 ก.ย. 2566    ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 93
  3 ก.ค. 2566    ข้อบัญญัติตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 71
  6 ม.ค. 2565    ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 73
  25 ต.ค. 2564    ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 271
  29 ก.ย. 2563    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 295
  29 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 312
  17 มิ.ย. 2562    ข้อบัญญัติประจำปี 2563 318
  21 ก.ย. 2561    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 256
  21 ก.ย. 2561    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 271
แสดงข้อมูล : 9
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2809849 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน