โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข้อบัญญัติการสาธารณสุข
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 พ.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสนัขและแมว พ.ศ.2563 29
  22 พ.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2563 30
  22 พ.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ.2563 13
  22 พ.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ควบคุมการจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2563 17
  22 พ.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2563 18
  22 พ.ย. 2566    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง ควบคุมสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2563 14
  24 ก.ค. 2566    ข้อบัญญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2566 190
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2786365 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน