โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 ต.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2
  9 ต.ค. 2566    ขอรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 5
  27 ก.พ. 2566    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 66
  6 ม.ค. 2566    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 57
  6 ม.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 54
  1 มี.ค. 2565    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 159
  1 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 159
  1 มี.ค. 2565    สรุป รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 162
  1 มี.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 170
  1 มี.ค. 2565    รายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563-กันยายน 2564) 158

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2775093 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน