โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาส 1-4
    รายละเอียดข่าว :

แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาส 1-4 และรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม 

    เอกสารประกอบ : แผนการใช้จ่ายรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาส 1-4
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2805982 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน