โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศผู้นะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธี (Pavament in –Place Recycling) ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นอบร.ถ.๗๗-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ – บ้านสระเดาหวาน หมู่ที่ ๔
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศผู้นะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางโดยวิธี (Pavament in –Place Recycling) ผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นอบร.ถ.๗๗-๐๐๑ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๑ – บ้านสระเดาหวาน หมู่ที่ ๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 พ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2108933 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน