โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการ"ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์


วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.30 น. นากำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอหนองกี่ เป็นปiะธานเปิดการอบรมโครงการ"ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในพื้นที่อำเภอหนองกี่ จำนวน 108 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 5 คน รวม 540 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 21- 22 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยที่ทำการปกครองอำเภอหนองกี่ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น