โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561


กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561  โดยประชาชนจิตอาสาทั้ง 8 หมู่บ้าน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและร่วมกันปลูกป่าในพื้นที่สาธารณะเช่น วัด โรงเรียน นำโดยนายประมวล บุตรวิชา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง