โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ


วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้บริหารท้องถิ่น/ข้าราชการ/พนักงาน อบต.โคกสูง นำโดย นายประมวล บุตรวิชา นายก อบต.โคกสูง และนางสาวปาริชาติ ถุนนอก ปลัดอบต.โคกสูง ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ/สำนักงาน/ที่ทำการ/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ/สถานที่บริการประชาชนของ อบต.โคกสูง เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)