โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covld-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง


วันที่16มีนาคม2563 จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covld-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
- นายประมวล บุตรวิชา นายก อบต.โคกสูง ประธานเปิดโครงการฯ
- นายทินกร พันธ์สมบัติ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสูง วิทยาการให้ความรู้ฯ
-นายลำใย แพไธสง วิทยากรสอนการทำหน้ากากฯ
- ผู้นำชุมชนและตัวเเทนชุมชน8หมู่บ้านจำนวน80คนเพื่อจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตัวเองไปแตกประชาชนในเขตพื้นที่ของตัวเอง