โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอหนองกี่ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองกี่ ชั้น 2 ที่


วันนี้( 1ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอหนองกี่ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองกี่ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ **แจ้งข้าราชการย้ายเข้า – ย้ายออก -นายอรุณ แสงสุขคู่ พัฒนาการอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง พัฒนาการอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร -นางสาวนิกร สมมุ่ง ตำแหน่ง เกษตรอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เกษตรอำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ **ข้าราชการเกษียณอายุราชการ -จ่าสิบเอกสด เทียนทิพย์การุณย์ เสมียนหน่วยสัสดีอำเภอหนองกี่ ย้ายไป มณฑลทหารบกที่ 21 จังหวัดนคราชสีมา