โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการ พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ


คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ผู้นำชุมชน ประชาชน ตำบลโคกสูง  เข้าร่วมโครงการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป    ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง