โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพ่นหมอกควันและหยอดทรายเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2562


          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำโครงการพ่นหมอกควันและหยอดสารเคมีป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการกำจัดยุงลายพาหะนำโรคไข้เลือดออกและรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบทลงในอ่างน้ำและภาชนะต่างๆที่มีน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย