โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.โคกสูง ช่วยภัยแล้ง เดือน มีนาคม 2562


เดือนมีนาคม -เมษายน 2562 อบต.โคกสูงช่วยภัยแล้งให้กับประชาชนที่เดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคในช่วงหน้าแล้งโดยออกให้บริการในเขตตำบลโคกสูงทุกวันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเบื้องต้น