โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"


วันพุธที่13 มีนาคม 2562 อบต.โคกสูง นำโดยนายประมวล บุตรวิชา นายก อบต.โคกสูง /ปลัด อบต. /ราชการ/พนักงาน อบต.โคกสูง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา บ้านโคกสูง /บ้านคูขาด/บ้านโนนสวรรค์/บ้านโนนสมบูรณ์ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ