โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)


 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ออกพื้นที่ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ตั้งแต่ วันที่ ๑๒-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑