โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการพ่นหมอกควันและหยอดทรายเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่2)


องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้ดำเนินการตามโครงการพ่นหมอกควันและหยอดสารเคมีป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลโคกสูง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ครั้งที่ 2) เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด สถานการณ์โรคไข้เลือดตำบลโคกสูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว