โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง อบต.โคกสูง 61


วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 อบต.โคกสูง ได้จัดโคกการจัดงานประเพณีลอยกระทง อบต.โคกสูง 61 ขึ้น ณ บริเวณลานกิจกรรมสระหนองใหญ่  โดยได้รับเกียรติจากท่าน สจ.ศิริรัตน์ บุญชัยสุข มาเป็นเป็นประธานเปิดงาน และมีนายประมวล บุตรวิชา นายกองค์การบริการส่วนตำบลโคกสูง เป็นผู้กล่าวรายงาน ในงานมีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และกิจกรรมอีกมามาย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน