โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 
  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ     ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562     ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562      
 
 
 


ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามเรื่องปัญหาภัยแล้งในเขตตำบลโคกสูงและให้ความรู้คำแนะนำเรื่องระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่ 7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง จ.บุรีรัมย์ ...

อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนหน่วยเคลื่อนที่เร็ว อบต.โคกสูง (โทร 1669)...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)...


ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตามเรื่องปัญหาภัยแล้งในเขตตำบลโคกสูงและให้ความรู้คำแนะนำเรื่องระบบธนาคารน้ำใต้ดินในหมู่ 7 บ้านสระตะเคียน ต.โคกสูง จ.บุรีรัมย์ ...

อบต.โคกสูง กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ...

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนหน่วยเคลื่อนที่เร็ว อบต.โคกสูง (โทร 1669)...

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง สมัยสามัญ สมัยแรก(สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒)...

ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับผู้ยากไร้ ม.3 ต.โคกสูง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์...

โครงการคัดแยกขยะในชุมชน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...

นายประมวล บุตรวิชา นายก อบต.โคกสูง มอบของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๒ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”...

ประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทบทวนแผนชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)...
 
 
21 ม.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
17 ม.ค. 2562 การรับลงทะเบียน (เด็กแรกเกิด )ปีงบประมาณ 2562
11 ธ.ค. 2561 ขอเชิญประชุมประชาคมตำบลเพื่อจัดทำ/ทำทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นส...
7 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคน...
22 พ.ย. 2561 ประกาศรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
20 พ.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
26 พ.ย. 2561 คสล หมู่ 5
26 พ.ย. 2561 คสล หมู่ 6
26 พ.ย. 2561 คอนกรีต บ้านหนองนกเขา
26 พ.ย. 2561 ซ่อมแซมลูกรัง บ้านโคกสูง
26 พ.ย. 2561 ประปา หมู่ 8
9 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
 
 
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 536806 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน