โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ     คำขอข้อมูลราชการ     คำขอข้อมูลข่าวสาร      
 
 
 


โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ...

อบต.โคกสูง ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 61...

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง อบต.โคกสูง 61...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต่อต้านคอรัปชั่นจุกเปลี่ยนประเทศไทย รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต่อต้านคอรัปชั่นจุกเปลี่ยนประเท...


โครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ...

อบต.โคกสูง ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ 61...

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง อบต.โคกสูง 61...

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต่อต้านคอรัปชั่นจุกเปลี่ยนประเทศไทย รวมพลัง เพื่อสร้างจุดเปลี่ยนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ต่อต้านคอรัปชั่นจุกเปลี่ยนประเท...

โครงการแข่งขันกีฬาโคกสูงเกมส์ ครั้งที่ ๑๖...

นายกำพล สิริรัตตนนท์ นายอำเภอหนองกี่ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองกี่ ชั้น 2 ที่...

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปี 2561...

พิธีบวงสรวงโบราณสถาน ณ.วัดสระสะแก ตำบลบุกระสัง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ...
 
 
7 ธ.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคน...
22 พ.ย. 2561 ประกาศรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
20 พ.ย. 2561 ทดสอบข่าวประชาสัมพันธ์
20 พ.ย. 2561 เทศกาลวันลอยกระทง อบต.โคกสูง 61
20 พ.ย. 2561 ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายรัฐบาล อบต.โคกสูง
10 ส.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
26 พ.ย. 2561 คสล หมู่ 5
26 พ.ย. 2561 คสล หมู่ 6
26 พ.ย. 2561 คอนกรีต บ้านหนองนกเขา
26 พ.ย. 2561 ซ่อมแซมลูกรัง บ้านโคกสูง
26 พ.ย. 2561 ประปา หมู่ 8
9 ต.ค. 2561 ประกาศราคากลาง
Loading...
 
 
 
 
 
 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 179861 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน