โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ขอเชิญชวนผู้ที่อยู่ในข่ายการชำระภาษีไปชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนด

1. ภาษีป้าย ( 2 มกราคม - 31 มีนาคม 2562)

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ( 2 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ) 

3. ภาษีบำรุงท้องที่ ( 2 มกราคม - 30 เมษายน 2562 )

**หมายเหตุ**  ยืนแบบชำระภาษีได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง โทร 044191427                                                   ในวันและเวลาราชการ

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ม.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2022339 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน