โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายรัฐบาล อบต.โคกสูง
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำเอกสาร เรื่องความปลอดภัยในการทำงานตาม นโยบายรัฐบาล (Safety Thailand) โดยการแจกจ่ายเอกสารหรือประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหรือติดประกาศ ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมที่มีความจำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

    เอกสารประกอบ : ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบายรัฐบาล อบต.โคกสูง
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 882183 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน