โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.abtkoksung.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
    รายละเอียดข่าว :

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ จากการศึกษาระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนของกรมอนามัย ปี 2561 พบว่าภาพรวมระดับไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ในประเทศมีแนวโน้มลดลง มีค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ 145 ไมโครกรัม/ลิตร                                                      องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้หญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่รีบฝากครรภ์ทันทีเมื่อทราบว่าตั้งครรภ์ เพื่อที่จะได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน และรับประทานยาตามคำแนะนำของแพทย์ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์เอกสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://qrgo.page.link/DBezn

    เอกสารประกอบ : การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์
 
ประชาสัมพันธ์
    วันที่ลงข่าว
: 21 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 2022319 คน ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน